Selasa, 21 Mac 2017

(G31) APA ITU (kalimah bacaan al-Quran "al-Islam") YANG DIPINJAM JADI ISLAM.

Sesungguhnya (hakikat - mutasyabihat) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" belum lagi berjaya di Usul, Tapsir & Terjemahkan dengan tuntas oleh sekalian dikatakan Ulama - Ulul Ilmu diseluroh dunia Islam hari ini, difahami sekadar dengan takwilan sahaja kepada kalimah bacaan yang lain... Salama, Silmi, Sullami, Istaslama dll... kemudian pinjam kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" jadi Islam untuk dijaja dijual & perdagangkan... 

(*) Apakah Islam (al-Islam) itu barang dagangan ???

Apakah yang difahami oleh setiap manusia yang mengaku tersangat lebih Islamnya apabila menyebut perkataan : kalimah "al-Islam" (Islam) :
(*) Apakah bermaksud I'ttiqad (uluhiyyah) al-Islam - ghaib qalbu?
----- pemisah -----
(*) Apakah Aqidah (al-Iman) al-Islam - ghaib akal?
(*) Apakah Syariah-Fiqh (al-Ilmu) al-Islam - ghaib akal?
/// 
Ab Sheikh Yunan.

1 ulasan:

 1. Malay grammer's . English;
  901/5000
  WHAT IS (the kalimah recitation of the Qur'an "al-Islam") borrowed into Islam.
  Truly it (the fact - allegorical) word recitation of the Qur'an "al-Islam" has not yet succeeded in Motion, Commentary & Translate with thoroughly by all said Ulama - Ulul Sciences introduced throughout the Muslim world today, understood only with interpretation only to the kalimah other reading ... "Salama, Silmi, Sullami, Istaslama etc ... then borrow the kalimah recitation of the Qur'an "al-Islam" to Islam to be sold and traded ...

  (*) Does Islam (al-Islam) the merchandise ???

  What is understood by every man who claims to be Islamic exceedingly when mentioning the word: the kalimah "al-Islam" (Islam):
  (*) What means I'ttiqad (uluhiyyah) al-Islam - hidden hearts?
  ----- Separation -----
  (*) Is Faith (al-Iman) al-Islam - the supernatural sense?
  (*) Does Shariah-Fiqh (al-Science) al-Islam - the supernatural sense?
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...