Jumaat, 24 Mac 2017

(G43) BENARKAH PAS GOLONGAN MANUSIA YANG DIREDHAI ALLAH - ISLAM ?

Sokong Pas kerana Islam (al-Islam) kot celah mana?, kalau Pas sendiri pun belum lagi mengenal (hakikat - mutasyabihat) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" (i'ttiqad uluhiyyah) yang difahami secara ditakwilan & bercampur aduk pula fahamannya dengan "ad-deen" (tauhid rububiyyah)...
... "al-Islam" yang difahami secara takwilan itu  kemudian dipinjam jadi Islam itu dijaja, dijual & perdagangkan, ungkapan Islam yang kabur dari Pas dengan penoh kejahilan, Apakah Islam (al-Islam) yang dimaksudkan Pas itu :-
a) Apakah Syariah-Fiqh (al-Ilmu) al-Islam? - Ghaib Akal,
b) Apakah Aqidah (al-Iman) al-Islam/ - Ghaib Akal,
... pemisah...
c) Apakah I'ttiqad yang diredhai Allah al-Islam? - Ghaib Qalbu...
... kemudian bercampur aduk pula fahaman Pas dengan Agama (ad-deen - rububiyyah : perihal zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan)
///

Jika Pas hanya berSyariah-Fiqh (al-Ilmu) - berAqidah (al-Iman) furu' bagi al-Islam (yakin akal) semata-mata, tanpa berI'tiqad (yakin qalbu) dengan I'ttiqad yang diredhai Allah "al-Islam", maka Pas belum lagi golongan Islam (al-Islam) yang sebenarnya, maka segala Ibadah & segala amal kebenaran, kebaikan, kebajikan dialam jasad tanpa I'ttiqad yang diredhai Allah (al-Islam - lillaahi), adalah tidak berguna disisi Allah di Akhirat nanti.
... Pas hanya golongan Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) tanpa I'ttiqad (uluhiyyah) serta sudah tentu tanpa Tauhid (rububiyyah), kerana Uluhiyyah mewajibkan Rububiyah & sebaliknya.
///

(*) Apa itu al-Islam?
(*) Siapa berkuasa menguatkuasakan al-Islam?
(*) Pada bhgian mana jasad anak Adam al-Islam bersarang?
(*) Terhadap apakah anak Adam menguatkuasakan al-IslamNya?
(*) Bgaimana menjadi golongan al-Islam yg benar disisi Allah?
(*) Bgaimana gugur dari al-Islam?
(*) Gugur dari al-Islam jadi apa?
(*) Apa yang membezakan antara golongan al-Islam VS al-Yahudi?
(*) Siapa golongan al-Islam VS golongan al-Yahudi di Malaysia hari ini?
///
Dasar & pegangan Pas adalah al-Quran kot celah terowong kunyit mana, kalau Pas sendiri telah melakukan kesalahan pada semua hukum Allah (al-Quran) :
... KUFUR (niat)-(amal) KAFIR - engkar larangan Allah (al-Quran),
... SESAT petunjuk Allah (al-Quran) - berulang-ulang Kafir (engkar) - PASIK & MUNAFIK,
... SYIRIK terhadap hak-hak mutlak zat Allah,
... MURTAD berpaling tadah dari tauhidkan zat Allah hanya Satu.
///
Siapa Pas disisi Allah (al-Quran) ???
///

Ab Sheikh Yunan.

1 ulasan:

 1. Malay grammer's > English;
  DOES THE HUMAN RIGHT PAS blessed by ALLAH - ISLAM?
  Support Pas because Islam (al-Islam) Infant gap where ?, when Pas was not yet familiar with (the fact - allegorical) word recitation of the Qur'an "al-Islam" (i'ttiqad uluhiyyah) who understood the interpretation only and mixed Similarly views led to "ad-deen" (monotheism rububiyyah) ...
  ... "Al-Islam" who understood the interpretation was later borrowed Islam to be peddled, sold and traded, Islam vague expression of Pas with a totally ignorance, Is Islam (al-Islam) is Pas: -
  a) What are the Shariah-Fiqh (al-Science) al-Islam? - Supernatural Sense,
  b) Is Faith (al-Iman) al-Islam / - Intellect Ghaib,
  ... Separatist ...
  c) Is I'ttiqad blessed by Allah al-Islam? - Invisible Qalbu ...
  ... Then mixed with religion nor creed Pas (ad-deen - rububiyyah: description of Almighty God must exist only one - Ahadun that can not be disqualified)
  ///
  If Pas is Lawfulness-Fiqh (al-Knowledge) - Faith (al-Iman) furu 'of al-Islam (certain sense) alone, without I'tiqad (certain heart) with I'ttiqad who spend "al- Islam ", then Pas has not Muslims (al-Islam) the truth, then all of Worship and the charity of truth, goodness, virtue experienced body without I'ttiqad which pleases Allah (al-Islam - lillaahi), is not useful with Allah in the hereafter.
  ... While only the creed (al-Iman) of Shariah-Fiqh (al-Science) without I'ttiqad (uluhiyyah) and certainly without faith (rububiyyah), as Uluhiyyah require Lordship and vice versa.
  ///

  (*) What is al-Islam?
  (*) Who enforces the ruling al-Islam?
  (*) In which part of the body of Adam al-Islam nest?
  (*) For the children of Adam enforce al-Islam?
  (*) How to group al-Islam correct with Allah?
  (*) How does the fall of al-Islam?
  (*) Loss of al-Islam, so what?
  (*) What is the difference between the al-al-Islam vs. Judaism?
  (*) Who among al-Islam vs al-Jewish today?
  ///
  Policy & Pas is holding Quran saffron coat slit tunnel where, if Pas had made a mistake in the law of Allah (the Quran):
  ... Blasphemous (intention) - (charity) infidels - refusal of Allah (the Quran),
  ... LOST guidance of Allah (the Quran) - repeated Kafir (refusal) - Nasik & Hypocrisy,
  ... POLYTHEISM to absolute rights of Allah,
  ... Apostates defected from the Tawheed of Allah is only One.
  ///
  Who passes the sight of Allah (the Quran) ???
  ///
  Sheikh Ab Yunan.

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...