Jumaat, 24 Mac 2017

(G45) PADA SURAH & BILANGAN AYAT BERAPA " Perjuangan (jihad) Islam (al-Islam) ?

Surah & bilangan ayat berapa yang menyatakan "perjuangan (jihad) Islam (al-Islam) tu...

... Pada Surag & bilangan ayat berapa terdapat bacaan (Iqra') "Jihaadi fie al-Islam"...???
///


1) Apa itu Islam yang dipinjam dari kalimah "al-Islam" ?
2) Siapa yang berkuasa menguatkuasakan Islam ?
3) Pada bahagian mana jasad setiap anak Adam Islamnya bersarang ?
4) Terhadap apakah anak Adam itu menguatkuasakan Islamnya (al-Islam) ?
5) Bagaimana menjadi golongan Islam (al-Islam) yang benar disisi Allah (al-Quran) ?
6) Bagaimana gugur dari golongan yang diredhai Allah Islam (al-Islam) ?
7) Gugur dari golongan Islam (al-Islam) jadi golongan apa ?
8) Apakah yang membezakan antara golongan Islam VS golongan Yahudi : Syiah ?
9) Siapa golongan Islam VS Yahudi, Syiah di bumi Malaysia hari ini ?
///   

Apakah yang dimaksudkan dengan Islam tu...
... Apakah I'ttiqad al-Islam - ghaib kalbu ?

----- pemisah -----
... Apakah Aqidah (al-Iman) al-Islam - ghaib akal ?
... Apakah Syariah-Fiqh (al-Ilmu) al-Islam - ghaib akal ?
///


Islam (al-Islam) belum mengenal. kalimah Jihad (perjuangan) disalah tapsir & diberlakukan dengan cara yang salah
/// 
Ab Sheikh Yunan.

1 ulasan:

 1. Malay grammer's > English:
  NUMBER OF VERSES ON HOW SURAH & "The struggle (jihad) Islam (al-Islam)?

  Surah & number of sentences stating how "the struggle (jihad) Islam (al-Islam) tu ...
  ... In the fell and the number of sentences how the readings (Iqra ') "fie Jihaadi al-Islam" ... ???
  ///

  1) What is Islam borrowed from the word "al-Islam"?
  2) Who authorities enforce Islam?
  3) In which part of the body of every child of Adam Islam nesting?
  4) With regard to whether the child of Adam that enforce Islam (al-Islam)?
  5) How to become Muslims (al-Islam) the right hand of God (the Quran)?
  6) How does the fall of those who spend Islam (al-Islam)?
  7) Loss of Muslims (al-Islam) into the what?
  8) What is the difference between the Islam VS Jewry: Shia?
  9) Who Muslims vs. Jews, Shiites in Malaysia earth today?
  ///

  What is meant by Islam ...
  ... Is I'ttiqad al-Islam - hidden heart?
  ----- Separation -----
  ... Is Faith (al-Iman) al-Islam - the supernatural sense?
  ... What is Sharia-Fiqh (al-Science) al-Islam - the supernatural sense?
  ///

  Islam (al-Islam) is not yet known, the word Jihad (struggle) Commentators and erroneously applied the wrong way
  ///
  Sheikh Ab Yunan.

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...