Isnin, 27 Mac 2017

(G60) APAKAH SYIAH (Syaieyah) JUGA ISLAM (al-Islam) & SYIAH ITU PERKARA AQIDAH (politik) ATAU PERKARA I'TTIQAD ?

Astaghfirullahalazeeem.
Punyalah Haji Hadi begitu mudah menyebar dusta dalam Agama : Ketuhanan !!!

Dusta-dusta Haji Hadi adalah:

1. Imam ahl al-Bayt adalah Syiah, padahal golongan Syiah hanya wujud pada zaman Imama ke Enam (6) : Imam al-Ja'far (Ja'far bin  Muhammad al-Baqir)
2. Syiah benar-benar berimamkan Imam alh al-bayt
3. Imam Bukhari 100 lebih ambil hadith daripada Imam Syiah yang seperti syiah mereka maksum, tapi tak pakai.


4. Syiah ini politik bukan akidah.

Note : 
Apa bezanya antara Politik (as-siasah) pada lingkungan Aqidah (al-Iman) dari Syariat-Fiqh (al-Ilmu) - ghaib akal ?
... Padahal Syiah itu adalah perkara I'ttiqad (yakin qalbu) terhadap hak-hak mutlak zat Allah - takdir (qada' : qadar) Allah, bukan perkara Aqidah (al-Iman) ghaib akal meliputi perkara Politik (as-siasah).

Ya Allah engkaulah maha mengetahui HH, ini jangan engkau biarkan dia mengelirukan umat dan memperdayakan umat ini.

NOTA : Tulang Besi nak jawab satu sahaja.
TIADA SATU PUN sanad dalam Sahih Bukhari yang dari Syiah Isna As'Syariah.
Mustahil perkara itu berlaku kerana Imam Bukhari sendiri mengkafirkan (non muslim) Syiah Rafidiyah. Mustahil Imam Bukhari mengambil hadeeth dari orang-orang yang beliau sendiri kafirkan.

Mengikut Imam Dhahabi, yg dimaksudkan Syiah itu adalah Tabiin2 yg menyokong Saidina Ali dan merasakan beliau lebih layak menjadi Khalifah berbanding Umar dan Abu Bakar, golongan yang menolak, menafi, membatal takdir (qada' & qadar) Allah yang merupakan hak-hak kekuasaan mutlak zat Allah sahaja berlakunya.

Namun, mereka tidak sekali-kali mempersoalkan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Jauh sekali mengkafirkan mereka.
Syiah di Syria dan Iran adalah yg digelar sebagai Rafhidhi yakni yg dihukum kafir oleh semua ulama-ulama mazhab termasuk Imam Ghazali dan Fakhrurazi dan Imam Bukhari sendiri.

Haji Hadi begitu mudah berdusta dalam perkara agama.
Dasar Haji Hadi ni khadam Syiah.
/// 
Ab Sheikh Yunan.

1 ulasan:

 1. Malay grammer's > English;
  Is Shia (Syaieyah) are Muslims (al-Islam) and the Shiite creed things (political) sense supernatural or occult i'ttiqad matter of conscience?
  Astaghfirullahalazeeem !!! ...
  Haji Hadi had it so easy to spread lies in religion: the belief !!!

  Haji Hadi lies are:

  1. Imam Ahl al-Bayt are Shiites, but the Shiite Imams only existed in the days to six (6): Imam Ja'far (Ja'far bin Muhammad al-Baqir)
  2. Prayer of Shia really ALH Imam al-Bayt
  3. Imam Bukhari hadith take 100 more than the Shia Imam of Shia as they are infallible, but not adopted.

  4. The Shiite political rather than faith.
  Note:
  What's the difference between politics (as-political) environment creed (al-Iman) of Shariah-Fiqh (al-Knowledge) - supernatural sense?
  ... Though it is a matter Shia I'ttiqad (certain heart) the rights of the absolute essence of God - Destiny (Qada 'al-Qadr) God, not what the faith (al-Iman) supernatural sense covers politics (as-political) ,

  O God thou art omniscient HH, this do not you let him mislead and deceive the people of this nation.

  NOTE: Tulang Besi want one answer only.
  NOTHING chains in Sahih Bukhari that of Shia Isna As'Syariah.
  Impossible things happen because Imam Bukhari himself infidels (non-Muslims) Shia Rafidiyah. Imam Bukhari hadeeth impossible to take from those who reject his own.

  By Imam Dhahabi, which meant the Shiite is Tabiin2 coefficient Ali and feels he is more qualified to be the Caliph against Umar and Abu Bakr, those who reject, deny, cancel destiny (Qada 'and Qadar) God is the rights of absolute power substances God only occurrence.

  However, they never questioned the caliphate of Abu Bakr, Umar and Uthman. Far from their infidel.
  Shiites in Syria and Iran is self-styled as the convict Rafhidhi infidels by all scholars and denominations including Imam Ghazali and Imam Bukhari Fakhrurazi own.

  Haji Hadi's so easy to lie in religious matters.
  Basic Haji Hadi ni young Shiites.
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...