Selasa, 4 April 2017

(G72*) HANYA LEMBU YANG MENGATAKAN POLITIK vs AGAMA TIDAK BERPISAH.

POLITIK : Siasah (pada lingkungan Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - Ghaib Akal <BERPISAHGhaib Qalbu - tauhid rububiyyah : AGAMA (ad-deen - perihal zat Allah maha Esa wajib wujud hanya satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan) yang MEWAJIBKAN i'ttiqad uluhiyyah : ISLAM (al-Islam - perihal hak-hak mutlak zat Allah yang tidak boleh di Syirikkan).

POLITIK : Siasah - Urusan Akal vs AGAMA : rububiyyah - Urusan Qalbu oleh manusia yang berakal & qalbu : hati, bukan urusan Lembu yang hanya mempunyai naluri.
///
Politik itu urusan manusia bukan urusan lembu,
Jika manusia mempunyai Akal & Qalbu : Hati;
MAKA
.. Urusan Politik - as-Siasah adalah urusan manusia berakal & berqalbu : hati ... < Akal - BERvsPISAH - Qalbu > kerana urusan manusia bukan lembu yang tidak mempunyai akal & qalbu : hati
... Urusan Agama - rububiyyah adalah urusan qalbu : hati - alam rabbanie ...
///
Politik : Siasah - Ghaib Akal pada lingkungan Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) adalah perkara Furu' (branch's) dari perkara Pokok Ketuhanan (Agama : ad-deen mewajibkan al-Islam : Islam) - Ghaib Qalbu : Hati - alam Rabbanie 
urusan manusia bukan urusan lembu yang hanya mempunyai naluri sahaja. 

Agama : Ketuhanan - Ghaib Qalbu pada lingkungan Tauhid Rububiyyah (ad-deen) mewajibkan (al-Islam) I'ttiqad Uluhiyyah yang merupakan perkara Pokok : Dasar (foundation).

Politik : Siasah & Rububiyyah - Uluhiyyah : Agama urusan manusia yang berakal & qalbu : hati yang berakal & qalbu : hati, bukan urusan lembu yang hanya mempunyai naluri.
///
Sesiapa yang beri'ttiqad (yakin qalbu-Akal) bahawa "Politik (Siasah - ghaib akal) tidak boleh dipisahkan dengan Agama (Rububiyyah & Uluhiyyah - ghaib qalbu) samalah dengan lembu, kerana hanya mempunyai naluri politik semata-mata, tapi tidak mempunyai akal & qalbu : hati.
///
Ab Sheikh Yunan.

1 ulasan:

 1. CATTLE ARE SAYING ONLY POLITICAL vs SEPARATION OF RELIGION.
  April 4, 2017
  POLITICS: as-Politic - Unseen Sense Invisible Conscience - rububiyyah: RELIGION

  POLITICS: Politic - Managing vs Intellect RELIGION: rububiyyah - Managing Conscience by men of intellect and heart: the heart, not of cows which have only instinct.
  ///
  Politics is not a matter of human affairs cattle,
  If man has intellect and Conscience
  THEN
  .. Political Affairs - as is the business-Politic of human understanding and berqalbu: heart ..
  SEPARATION NOT SEPARATE
  because human affairs are not cattle that do not have common sense and heart: heart
  ... Religious Affairs - rububiyyah is the business heart: heart - nature rabbanie ...
  ///
  Politics: Politic - Unseen Sense on environmental creed (al-Iman) of Shariah-Fiqh (al-Sciences) is a matter of Furu '(branch's) of items Trees divinity (religion: ad-deen require al-Islam: Islam) - the Occult Qalbu : Heart - Wild Rabbanie
  human affairs does not concern only the cows that have only instinct.

  Religion: Belief - Unseen Qalbu environment Rububiyyah Tawheed (ad-deen) requires that (al-Islam) I'ttiqad Uluhiyyah which is the subject of Goods (foundation).

  Politics: Politic & Rububiyyah - Uluhiyyah: Religion of understanding and managing human heart: the heart of thought and heart: the heart, not of cows which have only instinct.
  ///
  Anyone who beri'ttiqad (heart-confident Sense) that "Politics (Siasah - supernatural sense) can not be separated by religion (Rububiyyah & Uluhiyyah - Invisible heart) together with the cows, because only a mere political instinct, but do not have a sense and heart: heart.
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...